Til sex

Rated 3.96/5 based on 808 customer reviews

Og hvis vi udelukkende ser vores liv ud fra et biologisk perspektiv, risikerer vi at lægge noget så komplekst som vores lyst, parforholdets dynamik og den menneskelige seksualitet i en Prokrustesseng.

For selv om vi nogle gange er styret af hormoner, og selv om vores handlinger kan forstås ud fra et evolutionært synspunkt, er vi også mere end det.

Og i min professionelle vurdering er det decideret uklogt at negligere mange års sexologisk forskning som ugyldig.

Der er forskel på lyst, og hvad virker for det ene par, virker ikke nødvendigvis for det andet par.

Hans beskrivelse af sin metode vil helt sikkert virke for nogen.

Men at betegne fangelegen som en øger dog risikoen for, at bogen kan give andre par en forkerthedsfølelse, hvis det er noget helt andet, der skal til for dem.

Leave a Reply